lördag 15 april 2017

Hemsidan finns på www.kuggom.fi

Denna bloggbaserade sida uppdateras inte mera utan Traditionscentrets hemsida finns på addressen www.kuggom.fi

måndag 11 april 2016

Traditionscentrum - Perinnekeskus Kuggom

Traditionscentrum Kuggom är belägen i kuststaden Lovisa, på en naturskön tallbevuxen ås ute på landsbygden ca 5 km norr om Lovisa centrum och ca 90 km österut från Helsingfors. Centret finns inrymt i den gamla folkhögskolan Kuggomskolan, i vilken det fram till 2014 pågick hantverksutbildningar och -kurser.

På området finns flera rödmålade trähus, av vilka den äldsta är huvudbyggnaden i jugend stil från år 1910. På området finns bl.a. verkstadsutrymmen, av vilka den yngsta är träbåtshallen som stod klar år 2005. I den gamla skolan finns inkvarteringsutrymmen för upp till 45 övernattare. Huvudbyggnadens festsal inrymmer samtidigt ca 100-120 personer, storköket och matsalen möjliggör traktering vid olika tillställningar, samt de mindre klassutrymmen möjliggör kurser och möten även för mindre grupper. Bastuavdelningen, bras- och biljardrummet möjliggör en trevlig och avslappnande kväll.


Perinnekeskus Kuggom sijaitsee rannikkokaupunki Loviisassa, luonnonkauniilla mäntyisellä harjulla maaseudun idyllissä noin 5 km päässä Loviisan keskustasta pohjoiseen ja noin 90 km Helsingistä itään. Keskus sijaitsee vanhassa kansanopistossa nimeltään Kuggomskolan, jossa aina vuoden 2014 loppuun asti järjestettiin kädentaitokoulutuksia ja -kursseja. 

Alueella on lukuisia punaiseksi maalattuja puutaloja, joista vanhin jugend tyylinen talo on vuodelta 1910 oleva päärakennus. Keskuksesta löytyy muun muassa paja- ja verstastiloja, joista uusin puuvenehalli on valmistunut vuonna 2005. Vanhassa koulussa on majoitustilaa jopa 45 yöpyjälle. Päärakennuksen juhlasaliin mahtuu yhtä aikaa noin 100-120 henkeä, suurkeittiö ja ruokasali mahdollistavat ruokailun eri tilaisuuksien yhteydessä, ja pienemmät luokkatilat mahdollistavat eri kurssien ja kokouksien pidon myös pienemmissä ryhmissä. Saunaosasto, takka-ja biljardihuone mahdollistavat mukavan illanvieton.

onsdag 23 mars 2016

Kuggom gymnasium...

Ibland går det snabbare än fort!

På måndagen kl 12 på dagen fick vi ett samtal från Lovisa gymnasium - rektorn frågade ifall vi har lediga utrymmen som vi tror att skulle lämpa sig som tillfälliga utrymmen för gymnasiet under våren, eftersom han låtit utrymma gymnasiet på grund av hälsoproblem hos många elever.
Kl 15 kom rektorn och bildningsdirektören och tittade på utrymmena, bad om en offert för de tilltänkta utrymmena och tackade för sig.
På tisdag, mitt på dagen kom det igen ett samtal, nu från bildningsdirektören och vi fick bekräftat att staden bestämt sig för Traditionscentrum Kuggom som ersättande utrymmen för gymnasiets verksamhet under våren.
Hela processen tog med andra ord ganska exakt ett dygn i anspråk!

Det finns säkert många orsaker till att det blev Kuggom, men vi kan tänka oss att speciellt två omständigheter kan ha spelat en stor roll - matsalen och dataförbindelserna.
Eftersom traditionscentret ursprungligen varit en folkhögskola och aldrig använts för några andra ändamål, så finns det ett fullt fungerande skolkök med matsal och dataförbindelserna till fastigheten är dimensionerade för utbildningsverksamhet med ett ganska stort antal datorer. Det gäller egentligen bara att utnyttja hela kapaciteten igen.
Det är sist och slutligen inte mycket gymnasiet behöver ta med sig till Kuggom. Vi har t.ex. också pulpeter och stolar och några ombyggnader på fastigheten är inte heller aktuella.

Vi är tacksamma för att staden kontaktat oss i ärendet eftersom vi uppfattar det som att staden har ett förtroende för att vi kan betjäna dem på ett tillfredsställande sätt. Så som det ser ut idag ser vi denna lösning som en win-win situation, om man bortser från orsaken till att gymnasiet måste utrymmas

Efter att vi har rott gymnasieprojektet iland så kan vi utan överdrift hälsa alla bygdens organisationer och privatpersoner välkomna att trivas och ordna sina evenemang hos oss, oberoende av om man vill inhysa ett gymnasium eller fira en födelsedag.

För att skingra all osäkerhet kring redan tidigare inbokade tillställningar under våren så kan vi här bekräfta att samtliga redan överenskomna bokningar sköter vi enligt överenskommelse. Lyckligtvis har vi egentligen inte några dubbelbokningar utan gymnasiet upptar alla vardagar fram till sommaren och övriga tillställningar är inbokade kvällar och veckoslut.
tisdag 1 mars 2016

Lehdistötiedote hankkeelle "Perinnekeskus Kuggom"

Tausta

Kuggomin koululla on yli satavuotinen historia paikkakunnan sivistäjänä. Keväällä 2013 Axxell Utbildning Ab päätti lakkauttaa koulutoimintansa vuoden 2014 loppuun mennessä. Näin ollen päättyi yli 110 vuotinen sivistysperinne paikkakunnalla ja toiminta kiinteistössä.

Saman kevään aikana joukko Kuggomin koulun ystäviä perustivat työryhmän Pro Kuggom, jonka ryhtyi miettimään uuden toiminnan mahdollisuuksia kiinteistöön. Loviisan kaupunki tuki pyrkimyksiä hakemalla Leader-rahoitusta kartoitushankkeelle SILMU ry:stä. Hanke toteutettiin talvella 2014. Silloisessa hankkeessa todettiin, että erilaisia toimintamahdollisuuksia ja kiinnostusta paikkaa kohtaan löytyi muun muassa kädentaitojen ja kulttuurin saralla, mutta epävarmaksi jäi miten edetä pyrkimyksissä ja miten toteuttaa tämä. Pyrkimykset löytää uutta toimintaa jatkui hankkeen loputtua talkoovoimin. 
Syksyllä 2014 päätti entisen kansanopiston toveriyhdistys, Kamratförbundet för Kuggomskolan rf, ryhtyä juridiseksi toimijaksi pyrkimyksille. Yhdistys on perustettu vuonna 1926 ja se on toiminut kansanopiston etuja vastaavana yhdistyksenä sekä aikaisemmin koulutoiminnan ylläpitäjänä.
Yhdistys neuvotteli kiinteistön omistajan, Fastighets Ab Folkfast i Helsingfors, kanssa mahdollisuuksista vuokrata kansanopisto ja vuokrasopimus allekirjoitettiin vuoden 2015 alussa.

Yhdistys on saanut toimintatukea Svenska folkskolan vänner rf:iltä (SFV) vuosina 2015 sekä 2016, joka yhdessä vuokratulojen kanssa on mahdollistanut  kiinteistön käytön ja toiminnan kehittämisen. Tuen suuruus on ollut 50 000 €/vuosi.

Syksyllä 2014 työryhmä pohti sopivaa nimeä Kuggomin koulun uudelle toiminnalle. Koska työryhmän ajatukset toiminnasta pitkälti olivat perinteiden ja kulttuurin saralla päätettiin työnimeksi Traditionscentrum – Perinnekeskus Kuggom. Nimi jäi pysyväksi ja se tunnetaan jo puhuttaessa toiminnasta entisessä kansanopistossa.